CBS Tabitha

 


 

Tabitha is één van de 19 basisscholen van de Stichting Meer Primair en gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost. De naam Tabitha geldt, als persoon uit het verhaal van Aeneas en Dorcas, als symbool voor onze school. Een persoon die zorg en aandacht besteedt aan haar medemens, in het bijzonder de kinderen. In de onmiddelijke omgeving van de school bevinden zich twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

 

Basisschool Tabitha is gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost.
Er zijn ICT voorzieningen aangebracht en in alle groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met een touchscreen schoolbord. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met chromebooks in de klassen.
De school kent een grote ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een belangrijke pijler van de kracht van Tabitha.
Tabitha is een Christelijke school, dit betekent dat we de kinderen een Christelijke levensbeschouwing mee willen geven en dat de waarden en normen die daaruit voortvloeien verankerd zijn in ons lesgeven en respect voor ons daarbij het uitgangspunt is. We willen een sfeer creëren waarbij ieder kind, maar ook elke volwassene zich veilig voelt. Samen bouwen aan een prettige en liefdevolle omgeving en een open school zijn voor iedereen. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is. Elk kind is immers uniek met al zijn mogelijkheden en beperkingen.
De voor- en naschoolse opvang is in handen van bekende organisaties als Happy Kids en SmallSteps.
 

Waarom kiezen voor CBS Tabitha?

- Wij zijn een Gezonde Kanjerschool met een veilig pedagogisch klimaat;
- Wij werken veel met bewegend leren;
- Wij bevorderen de zelfstandigheid van onze kinderen;
- Er is een hoge betrokkenheid tussen kinderen, ouders en school;
- Wij hebben specialisten op cognitief, motorisch en sociaal gebied;
......en.................
- Wij hebben een heel enthousiast en leergierig team.  
 


Ons motto is:
Iedereen uniek en samen compleet.

Wij zijn aangesloten bij de stichting Meer Primair, samen met 18 andere basisscholen in de Haarlemmermeer.
Wanneer op het logo van Meer Primair klikt komt u op de website waar u alle scholen kunt terugvinden.