Schooltijden op Tabitha

 

Groep 1 t/m 8
 
maandag
8:30-14:00
dinsdag
8:30-14:00
woensdag
8:30-14:00
donderdag
8:30-14:00
vrijdag
8:30-14:00

Vakanties

 

Schooljaar 2019-2020

vakantie    data   
herfst 19 oktober t/m 27 oktober 2019
kerst
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
voorjaar 15 februari t/m 23 februari 2020
mei   25 april t/m 10 mei 2020
hemelvaart 21 en 22 mei 2020
pinksteren 1 juni 2010
zomer 4 juli t/m 16 augustus 2020
 

Studiedagen Team 2019-2020 (kinderen vrij):Vrijdag 4 oktober 2019, vrijdag 6 december 2019, maandag 3 februari 2020 en dinsdag 2 juni 2020

NB: de kinderen gaan dit schooljaar voor het eerst de vrijdagochtend voor de kerstvakantie en de vrijdagochtend voor de zomervakantie wèl naar school. 
De kerstviering zal dan ook op donderdagavond i.p.v. de maandagavond plaatsvinden.Verlof voor vakantie buiten de vastgestelde data wordt alleen toegestaan, indien u door uw werkgever of arts een bepaalde periode krijgt opgelegd. Zie voor verdere informatie hierover de schoolgids.

Een formulier voor het aanvragen van dit verlof kunt u hier downloaden.
 

Praktische zaken:

Voor alle groepen geldt een zogenaamde inlooptijd. Tien minuten voor de aanvang van de lessen gaat de schooldeur open en heeft u de gelegenheid uw kind in de klas te brengen of kan uw kind zelf naar binnen gaan.

De leerlingen die les hebben in de lokalen bij de Octopus worden direct in deze lokalen verwacht.  Ze spelen buiten op het plein van Tabitha en op het veld van de Octopus.

Wilt u er zoveel mogelijk voor zorgen afspraken met huisarts, tandarts enz. buiten schooltijd te laten plaatsvinden.