De missie en visie van CBS Tabitha  

‘Iedereen uniek en samen compleet'


We hebben ook een mooie folder waarin we laten zien wie wij zijn: om die te zien klikt u hier.

Onze missie 

Met onze enthousiaste en gedreven leerkrachten leggen wij een solide basis neer voor alle kinderen, zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen, die vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan. Kinderen zijn sociaal, kunnen goed samenwerken en keuzes maken. Ze kunnen reflecteren op hun eigen handelen, om later goed te kunnen anticiperen in een snel veranderende maatschappij. We werken hard, in een positieve sfeer en vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt. 

 

Ons verhaal 

CBS Tabitha is een school die zich profileert door haar veilige pedagogische klimaat. Bij ons op school krijgen onze leerlingen waardevolle Christelijke normen en waarden mee. Onze leerlingen gaan sociaal met elkaar om en ontwikkelen zich op onze Gezonde Kanjerschool tot zelfstandige personen die sterk in hun schoenen staan. Wij creëren een omgeving waar ieder kind zich veilig, gerespecteerd, autonoom en competent voelt en willen kinderen inzicht geven in hun eigen talenten en leerproces. Vanuit dit inzicht stellen kinderen (deels) hun eigen leerdoelen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen een gezonde leefstijl mee te geven 

 

Er zijn duidelijke, voorspelbare regels en afspraken worden nagekomen. Leerlingen en teamleden gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Op CBS Tabitha werken leerkrachten, ouders en leerlingen samen, om een optimaal leer- en werkklimaat te creëren. Hier worden eventueel ook externe partijen bij betrokken. Het team wil het beste uit zichzelf en elkaar halen en durft de lat hoog te leggen. We maken gebruik van elkaars talenten.  

 

Onze leerkrachten staan voor toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs waarbij zij dagelijks, tijdens de instructielessen, werken met het expliciete directe instructiemodel. We bieden gedifferentieerde en activerende werkvormen aan waarbij bewegend, coöperatief en groepsdoorbroken leren een grote rol spelen. De instructie en de lessen passen wij aan op de leerbehoeften van de kinderen en bereiden hen voor op het aanbod bij de aanvang van het vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leerkrachten de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. Een groot gedeelte van ons team is gespecialiseerd op een eigen vakgebied zodat zij een doorgaande lijn kunnen uitzetten voor hun collega’s en hun expertise dagelijks kunnen delen in het team.  

 

Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces, waarbij ze zoveel mogelijk uitgedaagd worden. De rol van de leerkracht is naast leidend dus ook coachend van aard. Door een divers en modern aanbod (actuele methodes, coöperatieve werkvormen, mogelijkheden voor zelfstandige verwerking en het gebruik van moderne media) sluiten wij aan bij de belevings-wereld van onze kinderen. Wij oriënteren ons op ontwikkelingsgerichte onderwijsvormen, om het eigenaarschap van de kinderen verder te vergroten. Binnen onze lessen is het benoemen en evalueren van concrete doelen erg belangrijk. Dit vergroot namelijk de taakgerichtheid van kinderen. 

 

We meten het resultaat niet alleen op basis van cognitieve ontwikkeling, maar ook op persoonlijke vorming en maatschappelijke vorming (socialisatie). We meten dus op basis van de totale ontwikkeling van een kind. De opbrengsten op het gebied van onze drie leergebieden evalueren wij cyclisch en systematisch vier keer per jaar op individueel niveau (per groep) en twee keer per jaar op schoolniveau met het hele team. Op basis van deze bijeenkomsten wordt twee keer per jaar een schoolzelfevaluatie gemaakt, waarin een adequaat aanbod wordt geprogrammeerd voor eventuele zorgsignalen. De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. We werken continu aan een verbetering van onze professionaliteit en zijn een lerende organisatie.