Informatie over de begeleiding van leerlingen met een cognitief talent op Tabitha
Juni 2021

Op Tabitha hebben we vanaf schooljaar 2021-2022 drie groepen met specifieke begeleiding voor leerlingen met een cognitief talent.
Te weten: de Doorgang (groep 1 en 2), de Opkamer (groep 3 en 4) en de Bovenkamer (groep 5-8).

De doelen voor de drie groepen zijn dezelfde en kort samengevat komt het hierop neer: We hechten daarbij veel waarde aan de autonomie van de leerling:  


De Doorgang:
Leerlingen die bij ons op school binnenkomen worden gelijk gescreend door middel van de signaleringslijsten van SidiPO (https://www.sidipo.nl/over-sidi-po), als daar een vermoeden van een cognitief talent uitkomt volgt er een observatieperiode, hierna worden er stappen gezet. Het zou kunnen zijn dat een leerling hierna gaat meedraaien in de Doorgang.
De Doorgang is een groepstafel in de centrale kleuterhal waar 1x per twee weken een les wordt gegeven door een hb specialist en waar de leerlingen de rest van de week werken aan specifieke opdrachten.
De Doorgang is geen exclusief onderwijs, de groep blijft open staan voor andere kinderen met een specifieke voorsprong en er zal tussentijds (altijd in communicatie met ouders en leerkrachten) leerlingen toegevoegd en uitgehaald worden.De bronafbeelding bekijkenDe Opkamer:
Deze groep zal in 2021-2022 voor het eerst vormgegeven worden, geboren uit de ervaring van de afgelopen twee schooljaren. We zien namelijk dat, met name, de groep 3 leerlingen een veel specifiekere begeleiding nodig hebben dan de hogere groepen.
We kijken kritisch (in overleg met de leerkrachten) welke van de leerlingen die mee hebben gedaan met de Doorgang ook dit aanbod nodig hebben. Het kan zijn dat een gedeelte van de leerlingen eerst ‘gewoon’ in groep 3 start, zonder Opkamer en mogelijk later aansluit.
De ouders worden altijd meegenomen in deze beslissingen.
Deze groep zal, eveneens als de Doorgang, 1x per twee weken les krijgen van een hb specialist. Daarnaast krijgen deze leerlingen opdrachten mee om in de klas gedurende de week aan te werken.


 
Afbeelding met vloer, binnen, gebouw, plafondAutomatisch gegenereerde beschrijvingDe Bovenkamer:
De Bovenkamer komt 1 keer per week bij elkaar op woensdagochtend in de dakopbouw van de school.
Vanuit de Opkamer worden leerlingen geselecteerd voor de Bovenkamer en er wordt ook eind groep 4 een nieuwe signalering afgenomen in de klassen. Ook bij zij-instromers (bijv. door verhuizing) vindt die signalering plaats. In de Bovenkamer hebben we elke week een vast programma waarbij gericht wordt op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling, hierbij hoort ook het werk bespreken wat de leerlingen doen doordat ze tijd over houden in het reguliere curriculum doordat ze het reguliere werk compacten in de klas.