De oudervereniging


Tabitha heeft een enthousiaste, actieve oudervereniging die gedurende het schooljaar in samenwerking met het lerarenteam (neven)activiteiten voor de kinderen organiseert.
Per activiteit wordt een commissie benoemd. Deze commissie bestaat uit een aantal ouderverenigingsleden en leraren.
Zij organiseren bijvoorbeeld het Kerstfeest. Dit houdt onder andere in dat er eerst vergaderd wordt hoe het feest eruit moet gaan zien in de verschillende leeftijdsgroepen en de inhoud van het Kerstfeest.
Er worden onder andere inkopen gedaan en er wordt een dagplanning gemaakt voor het te organiseren feest.
Op de dag zelf zullen ouderverenigingsleden en teamleden proberen om er een feest voor de kinderen van te maken.
De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en de kinderen van onze school; in die hoedanigheid dient zij als aanspreekpunt voor ouders en schoolteam zonder klachtenbureau te zijn.
 
                             
Ouderbijdrage
Op onze school wordt een vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en beheerd door onze penningmeester.  
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de vele activiteiten onder andere:
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdagen, schoolreisje, projectweek, paasviering en de  avondvierdaagse.
Zonder ouderbijdrage en de inzet van de oudervereniging, is het niet mogelijk al deze activiteiten plaats te laten vinden.
 
 
Nieuwe Ouderverenigingsleden
Nieuwe ouderraadsleden zijn altijd welkom. Kom gerust eens langs voor informatie of woon een ouderverenigingsvergadering bij. Deze staan op de jaarkalender ingepland. Ons mailadres is: ouderraad.tabitha@gmail.com
 
 
       
Huidige Leden:

Anne Verbeek (voorzitter)
Linda Overbeek ( vicevoorzitter)
Suzanne Wesseling (penningmeester)
Daniëlle van den Berg
Elfi Schelling
Marloes Jaquet
Mees Rassam
Michel Wittebol
Wisal El Moumene
Eveline Houmes
Kim Bulters
Chantal Fontaine
Susan Bos