Landelijke Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-386197
Fax 070-3020836
 
info@klachtencommissie.org.
 
Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
9.30 uur tot 15.00 uur
Voor de website van de beroeps-,geschillen-, en bezwarencommissies kijkt u naar
www.kringenrechtspraak.org

Klachtenprocedure

'Een goed gesprek voorkomt erger'
Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Er is een wettelijke klachtenregeling voor het basis- en voortgezet onderwijs waar ouders en leerlingen hun klacht kunnen melden. Daardoor wordt uw klacht altijd serieus behandeld.
Maar op Tabitha gaan we ervan uit dat we een probleem samen kunnen oplossen en een officiële klacht niet nodig zal zijn.


Wenselijke stappen

 

In de schoolgids vindt u een uitgebreidere beschrijving van de klachtenprocedure.
Via deze link een pdf van de klachtenregeling vanuit de stichting MeerPrimair.