Alle kinderen mogen meedoen

Stichting leergeld laat alle kinderen meedoen.


In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder van deze stichting of kijk op de website: www.meerleergeld.nl