Schoenen gezet...
Oh jee...
volgend bericht heeft ons bereikt:

Sorry voor wat de pieten hebben gedaan
Niets is op z’n plek blijven staan
Alles ligt kris-kras door de klas
Terwijl het eerst zo netjes was

En alle schoenen door elkaar
Ja, helaas. Het is echt waar! 
De schoenen liggen in alle klassen 
Dat wordt straks heel veel schoenen passen