Download hier:


Verlofformulier
Wanneer u verlof wilt aanvragen kunt u hier het formulier downloaden om in te vullen. U kunt dit formulier vervolgens op het bureau van de directie neerleggen, waarna u het dan ondertekend via uw kind weer terug krijgt. Klik op deze link om verlof aan te vragen.


Protocollen

Protocol medisch handelen:
U kunt het protocol downloaden via deze link.

Sociale Veiligheid Protocol:
Onze school hanteert een aantal protocollen en gedragsregels. Deze zijn bedoeld voor zowel de kinderen, het personeel en de ouders. De protocollen verschaffen duidelijkheid en regels aangaande belangrijke zaken die op onze school (kunnen) voorkomen.
U kunt het protocol downloaden via deze link.

Echtscheidingsprotocol:
Dit protocol legt uit wie voor de wet ouder van een kind is,  het formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden en beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de informatievoorziening aan ouders.
U kunt het protocol downloaden via deze link.