Medezeggenschapsraad


 


Wat doen wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en bestaat bij ons op school uit tien personen. Daarnaast is er bij de vergaderingen altijd één lid van de directie aanwezig.
Onze MR bestaat uit een oudergeleding (in verhouding tot het aantal leerlingen op onze school) en een personeelsgeleding.

De MR heeft door de wet vastgestelde bevoegdheden, zoals het bespreken van de gang van zaken in de school met het bevoegd gezag. De MR is verder bevoegd om aan voorgenomen beleid instemming te geven, dan wel advies daarover uit te brengen. In het reglement is bepaald voor welke zaken de MR instemmingsrecht heeft en voor welke zaken adviesrecht.

De Medezeggenschapsraad vergadert zeven tot acht keer per jaar over zaken zoals benoemingen en het schoolplan. Deze vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn dus welkom. De vergaderdata zijn terug te vinden op de jaarkalender. In sommige gevallen, bij reglement bepaald, kan van openbaarheid worden afgezien. Het reglement ligt ter inzage op school.

Een lid van de raad kan worden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), een raad waarin alle scholen van de Schoolvereniging zitting hebben. In de GMR worden zaken besproken die betrekking hebben op alle scholen van de Vereniging.

Voor vragen aan de MR kunt u een email sturen aan:
mr@cbs-tabitha.nl

Ben u op zoek naar de informatie over de nieuwe schooltijden? Die vindt u hier:
Informatie nieuwe schooltijden 

In het schooljaar 2018-2019 zal de MR vergaderen op de volgende data, aanvangsttijd 20:00:
13 september 2018
11 oktober 2018
29 nvember 2018
17 januari 2019
7 maart 2019
16 mei 2019
27 juni 2019

Notulen 2017-2018
28 september 2017
2 november 2017
14 december 2017
22 maart 2018
17 mei 2018
21 juni 2018


Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben wij enkele nieuwe leden. Deze stellen zich hieronder graag aan u voor:

Christa Prinsen Geerligs- de Beus (Voorzitter)
Mijn naam is Christa Prinsen Geerligs- de Beus. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter in groep 4B en zoon (nog niet schoolgaand). Na meerdere jaren als jurist/beleidsmedewerker bij de rijksoverheid gewerkt te hebben, heb ik enkele jaren in Afrika gewerkt. Na terugkomst ben ik, inmiddels ook geschoold als leerkracht, in 2006 aan de slag gegaan in het basisonderwijs. Ik heb enkele jaren als groepsleerkracht gewerkt en ben momenteel adjunct-directeur van een basisschool in Amsterdam. Kwalitatief goed onderwijs heeft als professional èn als ouder mijn aandacht en interesse. Betrokkenheid van ouders bij de school van onze kinderen vind ik belangrijk. Als ouderlid en voorzitter van de medezeggenschapsraad denk ik graag mee over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op Tabitha.


Maaike Pannekoek (oudergeleding)

Foto en informatie volgt nog. 

Jochem Somers (oudergeleding)
Ik ben Jochem Somers, 39 jaar, getrouwd met Linda en vader van Naut (groep 6a) en Tess (groep 4b). Sinds het begin van dit schooljaar ben ik toegetreden tot de oudergeleding van de MR.
Ik werk als technisch manager bij parkeerbedrijf Q-Park waar ik samen met mijn team verantwoordelijk ben voor het realiseren van projecten, support en beheer activiteiten rondom alle gebouwen en technische systemen in onze Nederlandse parkeerlocaties.
Als ouder wil ik graag mijn steentje bijdrage aan de school van mijn kinderen. Iets extra’s doen naast het gezinsleven en werk vraagt energie, maar levert ook nieuwe energie op als het iets is wat je leuk vind. Met mijn werkervaring binnen private organisaties kan ik een positieve bijdrage leveren aan de rol van de MR binnen Tabitha.
De school moet een veilige omgeving zijn waar onze kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en op zoek kunnen gaan naar hun interesses door gestimuleerd en geprikkeld te worden. Onze kinderen zijn het nieuwe kapitaal van de maatschappij!
De manier hoe een school georganiseerd is in lesmethode, personeelsbeleid, huisvesting en ouder betrokkenheid bepaald voor een groot deel de rol van de school in deze belangrijke levensfase van onze kinderen. Hier ga ik mij als MR-lid voor inzetten.


Tom Snelting (oudergeleding)

Mijn naam is Tom Snelting, ik ben 36 jaar, getrouwd met Nastassja en trotse vader van Jonathan (in groep 1/2A) en Kasper (1). In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, als toetsenist in diverse bandjes. Ik werk als schoolleider in Amsterdam dagelijks aan goed onderwijs voor onze kinderen. Een prachtige baan, omdat de school een bijzondere plaats inneemt in het leven van de kinderen, de ouders en de wijk.

Toen we zelf voor de schoolkeuze stonden, kwamen wij al snel uit bij Tabitha. Omdat we ons zeer thuis voelen bij de grondgedachte: ‘Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen zijn we compleet!’. Een motto dat wij herkennen in de praktijk en de sfeer in de school. In de rol van MR-lid, draag ik graag mijn steentje bij om al het goede te behouden, waar mogelijk uit te bouwen en waar nodig te verbeteren. Het is leuk om dat te kunnen doen met actuele kennis van de beide ‘werelden’ waarin kinderen opgroeien en de verantwoordelijkheid die bij de verschillende rollen hoort.


Teamgeleding:

Namens het team zitten de volgende leerkrachten in de medezeggenschapsraad: Tirza Bosker, Jolanda Hetem, Daniëlle Tibbe, Cynthia Wassink en Loes de Wit.