Medezeggenschapsraad


 

 

Wat doen wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel. In ons geval bestaat de MR uit 8 leden (4 ouders, 4 personeelsleden). Zij stellen zich hieronder aan u voor.

In de MR bespreken we ongeveer 6 keer per jaar de gang van zaken in de school. Jaarlijks komen de plannen van de school aan bod en de verdeling van financiële middelen. Ook als er veranderingen plaatsvinden in het schoolbeleid, wordt dat met de MR besproken.

De MR heeft hierbij wettelijk vastgestelde bevoegdheden. Over sommige onderwerpen geeft de MR (gevraagd en ongevraagd) advies. Bij andere onderwerpen mag een besluit pas genomen worden als de MR daarmee heeft ingestemd. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van schooltijden, hoe omgegaan wordt met het geld voor het verlagen van de werkdruk van personeel, of het invoeren van nieuwe onderwijsconcepten. De MR mag ook zelf een initiatief nemen en voorstellen doen aan de school.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn dus welkom. De vergaderdata zijn terug te vinden op de jaarkalender. In sommige gevallen kan van openbaarheid worden afgezien.


Voor vragen aan de MR kunt u een email sturen aan:
mr@cbs-tabitha.nl

Ben u op zoek naar de informatie over de nieuwe schooltijden? Die vindt u hier:
Informatie nieuwe schooltijden 

In het schooljaar 2018-2019 zal de MR vergaderen op de volgende data, aanvangsttijd 20:00:
8 september 2020
22 oktober 2020
25 november 2020
9 februari 2021
15 april 2021
2 juni 2021

Notulen 2017-2018
8 september 2020
22 oktober 2020
25 november 2020
9 februari 2021
15 april 2021
2 juni 2021


De huidige leden van de MR stellen zich hieronder graag aan u voor:

Tom Snelting (voorzitter)

Mijn naam is Tom Snelting, getrouwd met Nastassja en trotse vader van Jonathan en Kasper. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, als toetsenist in diverse bandjes. Ik werkals adviseur bij Fenom Ontwikkelkracht dagelijks aan een optimaleomgeving voor het leren en de ontwikkeling van onze kinderen, in scholen, de kinderopvang en bij gemeenten. Een prachtige baan, omdat deze instellingen een zeer betekenisvolle rol hebben in het leven van de kinderen, de ouders en hun omgeving.

Toen we zelf voor de schoolkeuze stonden, kwamen wij al snel uit bij Tabitha. Omdat we ons zeer thuis voelen bij de grondgedachte: ‘Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen zijn we compleet!’.
Een motto dat wij herkennen in de praktijk en de sfeer in de school. In de rol van MR-lid, draag ik graag mijn steentje bij om al het goede te behouden, waar mogelijk uit te bouwen en waar nodig te verbeteren. Het is leuk om dat te kunnen doen met actuele kennis van de beide ‘werelden’ waarin kinderen opgroeien en de verantwoordelijkheid die bij de verschillende rollen hoort.


Maaike Pannekoek (oudergeleding)

Mijn naam is Maaike Pannekoek-Hänschen, 36 jaar, getrouwd met Micha en moeder van Olivier
(groep 6), Kathelijne (groep 5) en Juliëtte (groep ½). Ik ben werkzaam als (loopbaan)coach in mijn
eigen praktijk en verbonden aan verschillende bureaus. Ik mag door mijn werk bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen op alle levensgebieden. Het is werk waarvan ik nog steeds niet
kan geloven dat ik ervoor betaald krijg. In mijn vrije tijd schrijf ik korte verhalen, zing ik en ben ik (inmiddels…) regelmatig op de sportvloer te vinden. Ik vind het heerlijk om te lezen en lekker buiten
te zijn met de kinderen.

De reden dat ik in de MR ben gegaan is omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan de onderwijsontwikkeling op een school die onze kinderen straks, als ze 12 zijn, met een goed gevulde rugzak weer verder de wereld in stuurt. Ik vind het prettig om de visie van de school beter mee te krijgen. Waar nodig kan ik daar dan als ouder iets van vinden en mijn stem laten horen. In openheid, kritisch waar nodig, maar vooral ook vanaf een punt van waardering voor iedereen die het aangeboden onderwijs op een zo goed mogelijke manier probeert vorm te geven.
 

Riz Ahmed (oudergeleding)

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het zorg & welzijn domein. Daarbij ondersteun ik organisaties op verschillende wijze variërend van (interim) management, project-/programmamanagement en advisering. Ik geniet ervan als mijn bijdrage leidt tot een verbetering voor onze zorg en welzijn. Als ouder is het voor mij belangrijk om een impact te hebben op het welzijn van mijn kinderen. Daarom ben ik ook heel blij dat ik deel mag uitmaken van de MR. Als onderdeel van de oudergeleding mag ik samen met de personeelsgeleding een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en welzijn van onze kinderen. Daarbij is het voor mij niet alleen belangrijk dat de kinderen een goede, mooie en stevige basis meekrijgen, maar dat zij naast een leerzame periode ook terugkijken op deze fase in hun leven als een leuke, plezierige en fijne periode. Vanuit mijn bijdrage in de MR zet ik mij daar voor in. Het lijkt mij leuk om van andere ouders te horen op welke manieren we dit verder kunnen verbeteren voor onze kinderen.Sandra Butter (oudergeleding)

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Sandra Butter-van Dijk, getrouwd met Maikel van Dijk en moeder van twee mooie meiden, Lynn en Kaya.
Zoals iedere ouder gun ik mijn kinderen een fijne, zorgeloze en veilige tijd op school. Mijn drijfveer om
in de MR te gaan is dan ook goed onderwijs voor onze kinderen. En met goed onderwijs bedoel ik dat
de kinderen met plezier naar school gaan, gewaardeerd worden om wie ze zijn en dat de talenten die
ze hebben zo goed mogelijk benut worden. Aan de school de taak om dit zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat ze de beste resultaten halen.
Maar ik ben ook zeker van mening dat de school dit niet zonder de ouders kan. Ouders en school kunnen elkaar ondersteunen en hun bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarin essentieel.
Zelf ben ik ook werkzaam in het onderwijs. Ik werk op Klavertje vier, een grote school in de wijk Floriande. Ik sta daar al een aantal jaar voor de klas en ben daarnaast ook jaarteam coördinator van de hele middenbouw.
Vanuit meerdere perspectieven kan ik meedenken over het onderwijs op Tabitha en mede door mijn ervaringen in het onderwijs zal ik veel kunnen bijdragen en toevoegen aan de MR. De balans zoeken tussen sparren, kritisch zijn en afstemmen, altijd met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, is een mooie uitdaging!


Teamgeleding:

Namens het team zitten de volgende leerkrachten in de medezeggenschapsraad: Jolanda Hetem en Nick van Duivenbode. Tijdelijk maken Louke Deurvorst en Agatha Schwing ook deel uit van de teamgeleding.